Historia DDM Porcjunkula

Historia Ośrodka rekolekcyjnego w Serpelicach zaczęła się w połowie lat 70 dwudziestego wieku. Pierwsze grupy oazowiczów przybywały z Diecezji Podlaskiej od 1976 a także z klasztorów i parafii prowadzonych przez Braci Mniejszych Kapucynów. Początkowo kwaterowano uczestników u gospodarzy na wsi.

Z czasem, po pożarze starej stodoły w 1979 r. wybudowano nową, murowaną – z zamiarem adaptowania jej na przyjęcie młodzieży w sezonie letnim. Znając realia ówczesnego systemu politycznego Ojcowie sprytnie „przystosowali” budynek dla potrzeb młodzieży oazowej, harcerzy i innych grup.

Przeżywaniu rekolekcji wydatnie sprzyjało otoczenie: lasy, rzeka Bug i … sympatia mieszkańców. Młodzież wnosiła do tej małej, wiejskiej społeczności wiele radości i ubogacała Msze św. pięknym śpiewem i oprawą liturgiczną.

Z czasem oprócz Oaz organizowano Dzień Młodzieży w Serpelicach w ostatnią niedzielę miesiąca lipca. Zapraszano, w tych trudnych czasach artystów, zespoły muzyczne, w tym Kompanię Reprezentacyjną Wojska Polskiego z Białej Podlaskiej uświetniającą uroczystości patriotyczne.

Jednym z owoców Roku Jubileuszowego 2000 jest decyzja Kapituły Prowincjalnej o rozbudowie istniejącego już Ośrodka i przystosowanie obiektu do współczesnych wymogów.

Budynek oddano do użytku w czerwcu 2002 r.

Skąd pochodzi nazwa "Porcjunkula"?

Porcjunkula – nazwa oznacza dosłownie „mała cząsteczka” (z włoskiego piccola porzione). To mała kapliczka, którą św. Franciszek z Asyżu otrzymał w darze od benedyktynów około 1209 r. Tam osiedlił się i sam dobudował sklepienie, gdyż budowla nie miała dachu. Wokół kapliczki zamieszkali pierwsi bracia św. Franciszka. Było to miejsce wspólnych modlitw i spotkań całego Zakonu. Tam też 3 października 1226 r. zakończył swe życie Biedaczyna z Asyżu.W Porcjunkuli w 1216 r. św. Franciszek otrzymał od Jezusa Chrystusa odpust zupełny dla tych wszystkich, którzy po spowiedzi i przyjęciu Komunii świętej odwiedzą kapliczkę. Przywilej ten potwierdzony został przez papieża Honoriusza III, który wyznaczył, iż udzielać się go będzie dnia 2 sierpnia każdego roku. Jest to uroczystość Matki Bożej Anielskiej. Obecnie odpust ten obchodzi się 2 sierpnia w całym Kościele i można go uzyskać w każdej świątyni.

W latach 1569-1679, z woli papieża św. Piusa V, nad kapliczką została wybudowana monumentalna bazylika, według planów G. G. Alessi, architekta z Perugii. Należy ona do najokazalszych świątyń chrześcijaństwa. W r. 1909 św. Pius X podniósł ją do godności bazyliki patriarchalnej i potwierdził jej tytuł „Głowy i Matki całego Zakonu Braci Mniejszych”. W bazylice codziennie można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.