W okolicy Serpelic...

Serpelice to prawdziwa „perła nadbużańska”. Ta niewielka miejscowość rozciąga się malowniczo nad leniwie wijącą się rzeką Bug. Piękny krajobraz  tworzą tutejsze wzgórza morenowe, pocięte licznymi wąwozami, spadającymi do Bugu. Znaczna odległość od terenów przemysłowych sprawia, że panuje tu specyficzny, leczniczy mikroklimat (powietrze odznacza się jonizacją ujemną). Cisza przerywana jest tylko świergotem ptaków i szumem drzew.

Walory Serpelic przyciągają wiele osób, spragnionych wypoczynku na łonie przyrody. Sprzyjają także kontemplacji piękna natury i Tego, który to stworzył ­ Pana Boga. Idealnym miejscem na ten cel jest Dom Duszpasterstwa Młodzieży „Porcjunkula”. Budynek znajduje się w niedalekiej odległości (150 m) od miejscowego kościoła p.w. Świętych Piotra i Pawła wraz z klasztorem Braci Mniejszych Kapucynów. Nieopodal znajduje się Kalwaria Podlaska – replika Drogi Krzyżowej z Jerozolimy. To szczególne miejsce modlitwy, zwłaszcza ludzi młodych. Co roku 14 września (święto Podwyższenia Krzyża Świętego) odbywa się tam Spotkanie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej.

Mieszkańcy Podlasia od wieków znani byli ze swej głębokiej wiary. Przejawem tego są tutejsze sanktuaria maryjne: Leśna Podlaska i Kodeń. Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej, Opiekunki Podlasia, istnieje już 1683 r. W przepięknym, późnobarokowym kościele posługę duchową sprawują ojcowie paulini.

Ponadto na terenie diecezji drohiczyńskiej warto nawiedzić jeszcze dwa miejsca, uświęcone szczególną obecnością Matki Bożej: Miedzna i Ostrożany. Cudowny obraz Matki Bożej Miedzeńskiej pochodzi z XVII wieku, ukoronowany został w 1997 r., natomiast kult Matki Bożej Ostrożańskiej upowszechnił się w XVIII wieku, a Jej cudowny obraz ukoronowano w 1987 r.

Serpelice znajdują się na styku różnych kultur i religii. Ciekawym obiektem jest żeński monastyr prawosławny w miejscowości Grabarka. W Pratulinie mieści się sanktuarium męczenników podlaskich, Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy. Ponieśli oni śmierć, stając w obronie swego unickiego kościoła.

Okolice Serpelic obfitują także w ciekawe miejsca i zabytki:

Sarnaki – znajduje się tam dwór murowany z 1830 r. (obecnie siedziba Nadleśnictwa Sarnaki), kościół drewniany z 1816 r. i piękna murowana dzwonnica z trzema arkadowymi przejściami (początek XIX w.).

Klimczyce – zachowały się tam pozostałości zespołu dworskiego: murowana oficyna tzw. Kasztel z 1840 r. w otoczeniu parku z połowy XIX w.; figura Matki Bożej z 1852 r.

Zabuże – stara osada sięgająca średniowiecza. Zachowane ruiny wieży obronnej być może z XV w.; zespół dworski: murowany dwór z II połowy XIX w., murowana oficyna i obora, resztki założenia parkowego. W Zabużu znajduje się przeprawa promowa na Mielnik. W pobliżu osady rezerwat przyrody „Zabuże”.

Gnojno – zachowała się dawna murowana cerkiew prawosławna z 1875 r., cmentarz greckokatolicki założony na początku XX w. W osadzie znajduje się punkt widokowy usytuowany na najwyższym wzniesieniu w parku krajobrazowym o wysokości 190, 6 m.n.p.m.

Konstantynów – dawna nazwa Kozierady, mieści się tam murowany pałac z połowy XVIII w.; dawna cerkiew unicka z 1834 r.  przebudowana na szkołę po 1918 r.; park z I połowy XIX w., zespół folwarczny z gorzelnią.

Janów Podlaski – dawna siedziba biskupów łuckich. Zachował się XVIII-wieczny zespół pokatedralny: kościół p.w. Świętej Trójcy, dzwonnica, dawne seminarium duchowne. Istnieją jeszcze pozostałości pałacu biskupiego. W parku z przełomu XVIII i XIX w. widać także obwarowania ziemne, fosę i podjazd; mieszczą się tam dwie murowane oficyny z lat 1770-1780 i tzw. Grota Naruszewicza z 1796 r. Od wielu lat Janów Podlaski znany jest ze stadniny koni.

 Serpelice znajdują się na terenie Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. Głównym walorem przyrodniczym jest nie poddana regulacji, płynąca swym naturalnym korytem, rzeka Bug wraz z całym systemem starorzeczy (tzw. bużyska). Szeroka, malownicza dolina Bugu, z licznymi dopływami i oczkami wodnymi, pokryta jest bogatą szatą rośłinną. Występują tu wielorakie gatunki roślin (ponad 760) i zwierząt (141), w tym część objętych ścisłą ochroną. Szczególnie dobrze czują się tu bociany białe (ok. 850 osobników), ale znaleźć można także stanowiska lęgowe bociana czarnego oraz czapli siwej.

Warto odwiedzić pobliski rezerwat przyrody „Zabuże”, a zwłaszcza przemierzyć Ścieżkę Przyrodniczą „Trojan”.