O DDM

Historia

Historia Ośrodka rekolekcyjnego w Serpelicach zaczęła się w połowie lat 70 dwudziestego wieku. Pierwsze grupy oazowiczów przybywały z Diecezji Podlaskiej od 1976 a także z klasztorów i parafii prowadzonych przez Braci Mniejszych Kapucynów. Początkowo kwaterowano uczestników u gospodarzy na wsi.

Z czasem, po pożarze starej stodoły w 1979 r. wybudowano nową, murowaną – z zamiarem adaptowania jej na przyjęcie młodzieży w sezonie letnim. Znając realia ówczesnego systemu politycznego Ojcowie sprytnie „przystosowali” budynek dla potrzeb młodzieży oazowej, harcerzy i innych grup.

Przeżywaniu rekolekcji wydatnie sprzyjało otoczenie: lasy, rzeka Bug i … sympatia mieszkańców. Młodzież wnosiła do tej małej, wiejskiej społeczności wiele radości i ubogacała Msze św. pięknym śpiewem i oprawą liturgiczną.

Z czasem oprócz Oaz organizowano Dzień Młodzieży w Serpelicach w ostatnią niedzielę miesiąca lipca. Zapraszano, w tych trudnych czasach artystów, zespoły muzyczne, w tym Kompanię Reprezentacyjną Wojska Polskiego z Białej Podlaskiej uświetniającą uroczystości patriotyczne.

Jednym z owoców Roku Jubileuszowego 2000 jest decyzja Kapituły Prowincjalnej o rozbudowie istniejącego już Ośrodka i przystosowanie obiektu do współczesnych wymogów.

oddm2

Należy nadmienić, że prace projektowe rozpoczęto w sierpniu 2000 a budowanie od kwietnia 2001, przy rozbudowie były prowadzone przy zaangażowaniu ówczesnego O. Prowincjała Piotra Stasińskiego i O. Ekonoma Józefa Łaskiego oraz pod pilną uwagą o. Marka Strycharskiego.

Budynek został poświęcony i oddany do użytku w czerwcu 2002 roku. Obecnie dyrektorem ośrodka jest o. Marek Długołęcki OFMCap.

Duchowość

Porcjunkula – nazwa oznacza dosłownie „mała cząsteczka” (z włoskiego piccola porzione). To mała kapliczka, którą św. Franciszek z Asyżu otrzymał w darze od benedyktynów około 1209 r. Tam osiedlił się i sam dobudował sklepienie, gdyż budowla nie miała dachu. Wokół kapliczki zamieszkali pierwsi bracia św. Franciszka. Było to miejsce wspólnych modlitw i spotkań całego Zakonu. Tam też 3 października 1226 r. zakończył swe życie Biedaczyna z Asyżu.

porcj2

W Porcjunkuli w 1216 r. św. Franciszek otrzymał od Jezusa Chrystusa odpust zupełny dla tych wszystkich, którzy po spowiedzi i przyjęciu Komunii świętej odwiedzą kapliczkę. Przywilej ten potwierdzony został przez papieża Honoriusza III, który wyznaczył, iż udzielać się go będzie dnia 2 sierpnia każdego roku. Jest to uroczystość Matki Bożej Anielskiej. Obecnie odpust ten obchodzi się 2 sierpnia w całym Kościele i można go uzyskać w każdej świątyni.

W latach 1569-1679, z woli papieża św. Piusa V, nad kapliczką została wybudowana monumentalna bazylika, według planów G. G. Alessi, architekta z Perugii. Należy ona do najokazalszych świątyń chrześcijaństwa. W r. 1909 św. Pius X podniósł ją do godności bazyliki patriarchalnej i potwierdził jej tytuł „Głowy i Matki całego Zakonu Braci Mniejszych”. W bazylice codziennie można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

porcj

„Baczcie, synowie, byście kiedyś nie opuścili tego miejsca. Jeśliby was wyrzucono na zewnątrz z jednej strony, wchodźcie z powrotem z drugiej, bo miejsce to jest naprawdę święte i mieszkanie Boga. Tutaj, gdy byliśmy nieliczni, Najwyższy pomnożył nas w liczbę; tutaj zapalił naszą wolę ogniem swej miłości; tutaj każdy, kto będzie się modlił pobożnym sercem, otrzyma to, o co by prosił, a ten, kto zgrzeszy, srożej będzie karany. Dlatego, wszyscy synowie, uważajcie to miejsce mieszkania Boga za godne czci i tutaj z całego serca uwielbiajcie Pana i dziękujcie Mu”. 

Słowa św. Franciszka skierowane
do braci na łożu śmierci

Dane dotyczące ośrodka

Wyposażenie:

 • sala do projekcji multimedialnych
 • taras rekreacyjny
 • huśtawka
 • miejsce na ognisko

Warunki lokalowe:

74 miejsca noclegowe, w tym:

 • 2 pokoje jednoosobowe,
 • 8 pokoi czteroosobowych,
 • 2 pokoje pięcioosobowe,
 • 4 pokoje sześcioosobowe,
 • 2 pokoje trzyosobowe,

możliwość rozłożenia 10 materacy na sali.

 • trzy pokoje z łazienkami
 • łazienki poza pokojami, wspólne
 • kuchnia z pełną obsługą, stołówka
 • oratorium na poddaszu
 • kaplica poza obiektem – 20 m
 • kościół poza obiektem – 150 m